Profiller

Fıratpen sahip olduğu tecrübe ve bilgisi ile PVC profil sistemlerinin üretimde, ilk adımdan en son aşamaya kadar tüm prosesleri kontrol altında tutmakta ve inovativ yeteneğiyle ürünün niteliğini arttırmaktadır.

PVC pencere profillerinin hammadde girdisinden kalıp üretimine, hammadde hazırlanmasından ürünün ekstürüzyon yöntemi ile üretimine kadar tüm prosesleri kontrol altında tutulmaktadır. PVC profil üretimi için gerekli hammadde karışımı ve formülasyon oluşturulurken, ürünler tüm hammadde ve nihai ürün testlerine tabii tutulmaktadır ve bu testler yapılırken en sert iklim koşulları baz alınmaktadır.

PVC profil üretiminde kaliteli bir profil üretilmesi için en önemli kriterlerden birisi kalıplardır. Fıratpen sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimi ile tüm kalıplarını kendi bünyesinde üretmekte, böylelikle kullanılan çelik kalitesinden, profil çekimine kadar tüm süreçleri kontrol altında tutabilmektedir.

Fıratpen’de hammadde besleme sisteminin tamamen otomasyon sistemiyle yapılması ortama toz geçişini ve ortamdan hammadde içerisine yabancı madde girişini engellemektedir. Ekstrüzyon üretimi için kullanılabilecek en teknolojik ve kaliteli makineleri kullanan Fıratpen, her profil kesitine bağlı olarak kullandığı farklı tipte makinelerle profil üretiminde en etkin ve en kaliteli üretimi hedeflemektedir.

Pencere ve kapı sisteminin ana iskeletini oluşturan ve kasa, kanat gibi esas işlevi gören profiller ana profillerdir. Bu profiller, pencerenin nihai kalitesini etkileyen profiller olduğu için ürünlerin ulusal ve uluslararası normlara sahip olması ve bu kalite standartları içinde üretilmesi bir gerekliliktir. Sistemi oluşturan ana profillerin tasarım ve geometrisi, pencere için gerekli asgari şartları sağlayacak düzeyde olmalıdır. Bu profillerin görsel estetiği de pencere estetiğini etkileyen en önemli faktörlerdendir.