Profiller

Fıratpen, PVC profil sistemlerinin üretimde tüm prosesleri kontrol altında tutarak geleceğin enerji verimliliği yüksek pencere sistemlerini üretmek için çalışmaktadır.

PVC pencere profillerinin hammadde kabulünden kalıp üretimine, ekstrüzyon yöntemi ile üretimin tamamlanmasına kadar tüm prosesler teknoloji destekli kontrol altında tutulmaktadır. Hammadde karışımı ve formülasyonu oluşturulurken, ürünler tüm hammadde ve nihai ürün testlerine tabi tutulmaktadır ve bu testler yapılırken en sert iklim koşulları baz alınmaktadır.

Üstün bir pvc profil üretilmesi için en önemli kriterlerden birisi kalıplardır. Fıratpen, sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimi ile kalıplarını kendi bünyesinde üretebilmekte, kullanılan çelik kalitesinden, profil üretimine kadar tüm süreçleri kontrol altında tutabilmektedir.

Fıratpen’de hammadde besleme sisteminin tamamen otomasyon sistemiyle yapılması ortama toz geçişini ve ortamdan hammadde içerisine yabancı madde girişini engellemektedir. Ekstrüzyon üretimi için en teknolojik ve kaliteli makineleri kullanan Fıratpen, her profil kesitine bağlı olarak kullandığı farklı tipte makinelerle profil üretiminde geleceği hedeflemektedir.

PVC Pencere ve kapı Sistemlerinin ana iskeletini oluşturan kasa, kanat, orta kayıt işlevi gören profiller ana profillerdir. Bu profiller, pencerenin kalitesini etkileyen profiller olduğu için ürünlerin ulusal ve uluslararası normlara sahip olması ve bu kalite standartları içinde üretilmesi gerekliliktir. Sistemi oluşturan ana profillerin tasarımı ve geometrisi, pencere için gerekli asgari şartları sağlayacak düzeyde olmalıdır. Bu profillerin görsel estetiği de pencere estetiğini etkileyen en önemli faktörlerdendir.