Fudel

PVC Pencere ve Kapı Sistemleri üretim miktarlarına bakıldığında ülkemiz tonaj olarak Avrupa’da ikinci sıradadır. İnşaat sektörünün çok hızlı bir şekilde ilerlediği ülkemizde, yeni inşaatların pencerelerinin %80’ini PVC pencereler oluşturmaktadır.

Üretim miktarları ve kullanım oranlarına bakıldığında pencere sektörü ülkemizde önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Ancak, tonlarca pencere-kapı profili üretilen ülkemizde, bu profiller ile oluşturulan pencere-kapı sistemlerinin performans özelliklerinin tespit edilmesi ve sonuçlarının bağımsız, tarafsız ve güvenilir olarak sunulması konusunda, sektörde var olan eksikliği gidermek amacıyla, sektöründe hep ilklere imza atmış olan FIRAT PLASTİK KAUÇUK SAN. ve TİC. AŞ. Türkiye’nin ‘ilk ‘TÜRKAK akreditasyonuna sahip %100 Türk sermayeli ‘Pencere Laboratuarı’nı kurarak sektörümüzün hizmetine açmıştır.

FUDEL (Fırat Uygunluk Değerlendirme Laboratuarı), hizmet kapsamı aşağıdaki testlerden oluşmaktadır;

Testler İle İlgili Standartlar

1. Rüzgâr Yüküne Dayanım TS 4644 EN 12211
2. Hava Geçirgenliği TS EN 1026
3. Su Sızdırmazlık TS EN 1027
4. Güvenlik Tertibatlarının Yük Taşıma Kapasitesi TS EN 14609
5. Pencere Kapı ve Panjurların Isı İletiminin Hesaplanması TS EN ISO 10077-1

FUDEL hizmet kapsamı ile sektördeki mevcut olan pencere ve aksesuar üreticilerinin tip testlerinin yanı sıra, piyasa gözetim ve denetimi yapan kurum ve kuruluşların da testlerini yapabilecektir. Böylelikle; bir taraftan piyasadan alınan numunelerin testi için yurt dışına numune gönderilerek ülke kaynaklarının dışarıya akması engellenmiş olacak, diğer taraftan da ülke ekonomisine sağladığı katkısının yanında piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin daha aktif hale gelmesi sağlanacaktır.

Pencere; sağladığı yalıtım, estetik ve kullanım kolaylığı bakımından bir yapının en önemli unsurlarından birisidir. Yine, sağladığı ısı yalıtımı sayesinde pencere, aslında yapı üzerinde kendini amorti eden, yüksek oranda ses yalıtımı sayesinde konforlu ortamlar oluşturulmasını sağlayan bir elemandır da...

Ancak, günümüzde nihai müşteri bu bilincin çok uzağındadır. Hatta inşaat firmaları, mimarlar bile pencere tasarımı yaparlarken, değerlendirmelerini ve tasarımlarını sadece görüntü ve mimarî açıdan yapmakta, daha sonra dönüşü olmayan problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar.

FUDEL olarak başlatmış olduğumuz çalışmalarda, ‘pencerenin önemi, pencerenin mühendislik hesapları, pencere konusunda personel eğitimleri’ gibi konularda tüm sektöre hizmet verilmesi amaçlanmıştır. Bu eğitimlerde mimarlar ve inşaat firmaları, pencere tasarımını yaparlarken, yapılması gereken statik hesapları, bu hesaplardan elde edilen verilere göre kullanılması gereken profil serileri, yardımcı malzeme, aksesuar ve cam seçimi konusunda da uygulamalı eğitimler verilecektir.

FUDEL aynı zamanda, Türkiye’de pencerenin önemini, anlatmak yanlış uygulamaları engellemek ve nihai tüketiciye daha kaliteli bir ürün sunmak için tüm kamu kuruluşları, inşaat firmaları ve özel kurum ve kuruluşların katılabileceği eğitim günleri düzenlemeyi planlamaktadır.